Danh Sách máy chủ

Naruto 427 10:00 16/4

RA MẮT TƯỚNG MỚI BOA HANCOCK

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Người chơi mỗi ngày nạp thẻ mốc tương ứng nhận thêm vàng trả lại. Liên tục nạp 5 ngày nhận thêm 50% vàng tặng thêm. Tất cả vàng tặng thêm sau 24h hoạt động kết thúc sẽ nhận thủ công. Chú ý: Chưa nạp liên tục đủ 5 ngày không thể nhận thêm 50%.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT THẬP VĨ TẶNG QUÀ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Hoạt động có 10 mục, cần tích lũy nạp thẻ để kích hoạt.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tích lũy nạp thẻ đạt tiêu chuẩn sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua lễ bao.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi thưởng miễn phí kích hoạt xong chỉ nhận 1 lần.

NHẤT VĨ

NHỊ VĨ

 TAM VĨ

TỨ VĨ

NGŨ VĨ

LỤC VĨ

THẤT VĨ

 BÁT VĨ

CỬU VĨ

THẬP VĨ

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT DÁM ĐỔI DÁM TẶNG

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong sự kiện này, việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tập tin, mỗi tập tin được chỉ nhận được một phần thưởng một lần, tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00.

TÍCH HAO TÍCH LŨY

NẠP THẺ TÍCH LŨY

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NHANH TAY LẸ MẮT

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong event tiêu 1 vàng/lễ kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định hoạt quyền mua item giảm giá

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Item lượng bán gưới hạn, bán hết chấm dứt. Mỗi item hạn lần mua/nhận 1 lần. Item không thể dùng Lễ Kim mua.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NẠP TRANH MUA

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

ĐẠO CỤ GIÁ TRỊ

TÍCH LŨY NẠP 1000 VÀNG

TÍCH LŨY NẠP 2000 VÀNG

TÍCH LŨY NẠP 5000 VÀNG

TÍCH LŨY NẠP 10.000 VÀNG

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT GIA TỘC

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết kế tương ứng. 4 đại gia tộc gồm: Tộc Hyuga, Tộc Uzumaki, Tộc Uchiha, Tộc Senju.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Sau khi nạp đủ mốc tương ứng, nhận thưởng Tộc Otsutsuki, nếu chưa nhận thưởng, không thể tăng số lượng Huyết Kế.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Sau khi nhận thưởng 4 đại Gia Tộc, có thể mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Chakra, tham dự trò chơi.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Liên SV thu thập Huyết Kế đạt số lượng chỉ định, đồng thời nạp và nhận tùy ý 1 mốc thưởng Gia Tộc, sẽ nhận LB Tộc Otsutsuki .

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Mỗi ngày nhận tối đa 4 loại, cách ngày 0h làm mới, Liên SV thu thập lượng "Huyết Kế" làm mới, trạng thái nhận đại LB Tộc Otsutsuki ở giữa làm mới.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Nếu trước 0h, Liên SV thu thập không đủ số lượng yêu cầu, toàn bộ người chơi hôm đó không thể nhận LB Tộc Otsutsuki, 0h làm mới toàn bộ trạng thái.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Tham dự hoạt động Huyết Kế, sau khi nhận thưởng Gia Tộc, mở bàn cờ tương ứng. Nếu người chơi ở Huyết Kế tích lũy nạp thoải mốc thứ 1, 2 thưởng Gia Tộc và nhận thưởng, đồng thời mở 2 bàn cờ gia tộc thứ 1 và thứ 2 trong hoạt động Chakra.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Nếu chưa tham dự hoạt động Huyết Kế, có thể trực tiếp tiêu Vàng mở bàn cờ. Nếu người chơi trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 Vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, hiển thị tiêu 100 vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ Tộc Hyuga, trực tiếp bấm bàn cờ Tộc Uzumaki, sẽ hiển thị tiêu 300 Vàng (100 Vàng của bàn cờ Tộc Hyuga + 200 Vàng của bàn cờ Tộc Uzumaki), mua xong trực tiếp mở bàn cờ Tộc Hyuga và Tộc Uzumaki.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Người chơi cần tiêu lần miễn phí hoặc Vàng để bước đi. Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nếu không có lần miễn phí, trực tiếp tiêu 100 Vàng bước đi 1 bước (Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nạp 100 Vàng nhận 1 bước).

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 10. Sau khi mở bàn cờ Tộc Hyuga, có thể đi ở ô 1~10, ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Hyuga, những ô khác sẽ cố định nhận thêm 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ. Sau khi mở bàn cờ Tộc Uzumaki, có thể đi ở ô 1~20, (Đây chắc chắn đã mở bàn cờ Tộc Hyuga), ô thứ 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ tộc Hyuga, ô thứ 20 là phần thưởng lớn của bàn cờ Tộc Uzumaki, những ô khác sẽ cố định nhận 1 điểm và ngẫu nhiên thưởng đạo cụ, cứ như thế tính.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 11.  Sau khi mở hoạt động Chakra không thể làm mới, chỉ cần đạt đến ô thứ 40 điểm kết thúc cuối cùng sẽ tự động mở lượt thứ 2.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 12. Điểm nhận được khi bước ô có thể tiêu để đổi đạo cụ trong Shop, sau khi event kết thúc sẽ xóa toàn bộ điểm, chú ý đổi.

HUYẾT KẾ

CHARKA

SHOP

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT ĐẬP TRỨNG

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event mỗi ngày có 1 búa miễn phí, dùng búa đập trứng, nhận thưởng đạo cụ trong trứng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Sau khi dùng xong búa miễn phí, tiêu Vàng thay búa. 1 búa = 100 vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Lượng trứng đập là 9, tương ứng với 9 phần thưởng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Người chơi dùng tính năng Làm mới, làm mới đập trứng và phần thưởng trong trứng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Tính năng Làm mới chia làm 2 loại: làm mới miễn phí (Cần CD xong) và tiêu phí làm mới (Mỗi lần 100 Vàng).

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Người chơi trực tiếp dùng Đập nhiều, 1 lần đập toàn bộ trứng, mỗi lần tiêu 800 Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Trong quá trình đập trứng nhận Huy Chương, tập hợp 6 Huy Chương mở khiêu chiến thưởng lớn, ở khiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Trong quá trình đập trứng nhận Kẹo, tiêu kẹo ở Shop đổi các loại đạo cụ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Vàng tiêu trong event đạt lượng chỉ định nhận thưởng Lễ Bao tiêu phí tương ứng.

SHOP KẸO 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT HẠNG TIÊU LIÊN SV

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event người chơi tiêu vàng hoặc lễ kim đều chuyển thành điểm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. BXH liên sv hiển thị top 20 người chơi điểm cao nhất.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. BXH và điểm mỗi 5 phút làm mới một lần, thời gian phát thưởng trước khi event kết thúc 10 phút.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Căn cứ xếp hạng sau cùng và điểm tiêu quyết định mức trả lễ thực tế, phát thưởng qua thư ( trả lễ là lễ kim ).

THƯỞNG

ĐIỂM CHỈ ĐỊNH

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 17/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT NẠP TRẢ LỄ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận trả lễ Vàng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Vàng trả lễ của mỗi mốc tương ứng độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Vàng trả lễ sẽ phát qua thư.

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nghiệm VIP.

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 17/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT TẾT NHẪN GIẢ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong thời gian event miễn phí nhận 5 chìa khóa

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. 1 chìa khóa có thể đổi 2 lần mua trong shop trang bị, đổi 3 lần mua trong shop trang sức, nhưng chỉ đổi 1 lần mua trong các shop khác.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Tích nạp nhận chìa khóa

- 200 vàng = 1 chìa khóa. 400 vàng = 3 chìa khóa.

- 1200 vàng = 5 chìa khóa. 2000 vàng = 7 chìa khóa.

- 4000 vàng = 10 chìa khóa. 8000 vàng = 15 chìa khóa.

- 12000 vàng = 20 chìa khóa. 16000 vàng = 25 chìa khóa.

- 24000 vàng = 30 chìa khóa. 40000 vàng = 40 chìa khóa.

KHU ĐIỂM

ĐẠO CỤ HIẾM

TRANG BỊ

TRANG SỨC

SỦNG

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

https://narutotocchien.com/uploads/images/na5.png EVENT HALLOWEEN

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mỗi ngày đăng nhập nhận 1 phần quà đăng nhập.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Mỗi ngày nạp đạt 2000 vàng có thể nhận 1 phần quà nạp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi ngày mua tất cả Trứng Màu có thể nhận 1 phần quà Trứng Màu, mỗi ngày giới hạn: 10 trứng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Tích lũy nạp đạt mốc chỉ định, có thể nhận thưởng Đá Năng Lượng tu ơng ứng, mỗi mốc chỉ nhận 1 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Tích lũy tiêu hao đạt 4000 vàng, có thể nhận 1 lần rút thưởng Tiêu hao tặng, mở ngẫu nhiên nhận 0 ~ 10 phần thưởng Bí Ngô Đáng Sợ, túi quà có thể nhận trùng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6.. Tiêu hao Đá Năng Lượng có thể đến chức năng Hoa Viên Thần Bí triệu hồi Quyển thuộc tính đi tấn công quái, sau khi kích sát nhận Bí Ngô Đáng Sợ, và tự động làm mới ra quái kế tiếp (Khi không đủ Đá Năng Lượng có thể dùng Vàng bổ sung, 100 vàng = 1 Đá Năng Lượng).

HẠNG DIỆT QUỶ

SHOP

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 08/11/2020 đến 12/11/2020

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ