Bảng Xếp Hạng Cá Nhân

Hạng Nhân vật Điểm
1 clonev*** 6,500,000
2 PurpleDur*** 6,000,000
3 Jeb*** 5,000,000
4 Ehuy2*** 3,300,000
5 lacloai014*** 3,040,000
6 gg_111593776314463894*** 3,040,000
7 fb_3267370050051*** 3,000,000
8 Retrow*** 1,500,000
9 handoissc1*** 1,500,000
10 Vitaliy1*** 1,500,000
11 jingke*** 1,000,000
12 gg_102139379487619999*** 800,000
13 fb_218239785780*** 700,000
14 banka*** 600,000
15 higan*** 500,000
16 zxc*** 360,000
17 gg_109071873378563369*** 250,000
18 anhth*** 250,000
19 Inogun*** 100,000
20 kehuydiet*** 100,000