Bảng Xếp Hạng Cá Nhân

Hạng Nhân vật Điểm
1 gapobi1*** 12,000,000
2 vdl*** 9,000,000
3 gg_111593776314463894*** 6,500,000
4 bubli*** 6,000,000
5 luuducnha0*** 3,345,000
6 toda*** 3,200,000
7 luc*** 2,400,000
8 gg_115841105507221148*** 1,530,000
9 henrique*** 1,520,000
10 gg_117225737210221479*** 1,500,000
11 Inogun*** 1,500,000
12 lekhanh*** 1,500,000
13 Cef*** 1,250,000
14 keokiet244*** 1,100,000
15 boy*** 512,500
16 MakersIce*** 475,000
17 minatoxse*** 300,000
18 marcodaq*** 250,000
19 gg_103216788233101395*** 100,000
20 ahihikasumi*** 100,000